Lista Vantaan sisäilmaongelmaisista kouluista ja päiväkodeista

Julkaisen tässä blogissa nyt listan kaikista v. 2013 Vantaalla sisäilmaongelmien takia korjauslistalla olleista kiinteistöistä. (rullaa alas asti)

Niitä on 60, enimmäkseen kouluja ja päiväkoteja, mutta myös muita kaupungin kiinteistöjä.

Julkaisen listan lasten vanhempien huolten pienentämiseksi.
Nimittäin Vantaan Sanomat kirjoitti 23.8.2014, että puolet Vantaan kouluista on sisäilmaongelmaisia.

Tästä voi lukija arvella asioiden olevan pahemmin kuin ne ovatkaan. Huolestuneita kommentteja VS-nettisivulla runsaasti. Siksi asiaa on hyvä avata tarkemmin.

Suuri osa listalla olevista rakennuksista kärsii paljon pienemmistä ongelmista, kuin mitä oli Kanniston ja Havukosken kouluissa.

Moni ongelma koskee vain 1-2 tilaa rakennuksessa ja saattaa johtua vain ilmanvaihdon puutteellisuudesta eikä välttämättä kosteusvauriosta.

En tiedä, mitä seurauksia minulle tulee tämän listan julkistamisesta. Olen kysynyt sekä Kuntaliiton että Vantaan kaupungin lakimieheltä kirjallisesti, onko tällainen lista julkinen.

Molemmat vastasivat, että kyllä on julkinen. Joten listan voi julkaista.
Kuitenkaan en vuonna 2013 saanut tätä listaa opetuslautakunnan jäsenenä enkä edes kaupunginvaltuutettuna, jolla on laajemmat tiedonsaantioikeudet kuin tavallisella kuntalaisella. (Olen kuvannut näitä moneen kertaan pyytämisiä blogissa Koulujen kunnosta on kysytty)

Mikä mahtoi olla syynä, että minä eikä muutkaan valtuutetut, jotka listaa pyysivät, emme sitä saaneet?
(Samaan aikaan oli käsittelyssä Hevoshaan ja Tuomelan koulun lakkauttamiset. Sain listan myöhemmin toisessa yhteydessä, kun koulujen lakkautuspäätökset oli jo tehty.)

Tältä listalta puuttuu Kanniston koulu. Se, joka yhtäkkiä keväällä 2014 todettiin niin pahasti vaurioituneeksi, että mittava remontti oli välittömästi tarpeen.
Kannistossa oli tehty pientä korjausta v. 2012, sen ilmeisesti arveltiin hoitaneen ongelman.

Kanniston uusi koulu Vantaa
Jos löydätte listalta oman lapsenne koulun tai päiväkodin, toivon että ennenkuin hermostutte tai otatte yhteyttä mihinkään, luette Vantaan sisäilma-asiantuntijan Ulla Lignellin diaesityksen rakennusten sisäilmaongelmista, niiden aiheuttajista ja Vantaan tavoista hoitaa sisäilmaongelmia, ladattavissa tästä:

Vantaa sisäilma-asiat Lignell pdf

Jos otatte yhteyttä johonkin, niin ensin koulun rehtoriin ja vanhempainyhdistykseen tai päiväkodin johtajaan. Heillä on paras tieto ja  vaikuttamismahdollisuus oman toimitilansa sisäilma-asioissa. (Kaupungin sisäilma-asiantuntija tuskin tuntee jokaisen rakennuksen tilannetta yksityiskohtaisesti.)

Lopuksi rohkaisun sana: Yhdessä voimme päättää, että vantaalaisten lasten terveyttä ei saa riskeerata kosteusvaurioisilla kouluilla ja päiväkodeilla, vaan ne laitetaan kuntoon.  Ping! kaikki ne, joilla valta on.

Vaulan piirustuksia 70-75 081

LISTALLA 1-20= LÄNSI-VANTAA;  21-38 =KESKI-VANTAA;  39-60 = ITÄ-VANTAA
Vantaan kaupunki       Sisäilma- ja kosteusvauriokorjaukset 2013

LÄNSI-VANTAA 1-20

1.    Askiston koulu, Uudentuvantie 6-8

29.11.2012                            IV- selvitys käynnissä.
24.4.2013 – 13.6.2013            Sisäilmatutkimukset ja suunnittelu
22.8.2013 – 31.10.2013          Korjaustyöt 1. vaihe

2.    Hämeenkylän koulu

22.8.2013        Tutkimukset tilattu
31.10.2013      Tutkimukset valmistuneet

3.    Jönsaksen päiväkoti

20.9.2011 – 27.9.2012            Tutkimukset ja suunnittelu
5.12.2012 – 15.2.2013            Korjaustyöt

4.    Kaivokselan koulu

1.8.2013 – 31.10.2013            Pihakannen vedeneristys
22.8.2013        Vesivaurio heinäkuussa, kuivauskäynnissä
18.9.2013        Kosteusmittaus 24.9.
31.10.2013      Odotetaan ISS vakuutuspäätöstä.

5.    Kaivokselan päiväkoti

23.5.2013        IV-selvitys
22.8.2013        Toimenpide-ehdotukset mietinnässä, tutkitaan peruskorjaustarve

6.    Karhunniityn opetustila

Ilmanvaihto
3.9.2013         ilmoitus rehtorilta
3.10.2012        selvitys käynnistetty
24.4.2013        ei toimenpidetarvetta

7.    Katriinan sairaala

21.1.2013 – 24.4.2013            sisäilmatutkimukset
22.5.2013 – 24.9.2013            suunnittelu
31.10.2013                            Kustannuslaskennassa

8.    Kilterin koulu

ALUSTATILA
20.8.2013        alustatilan kunnostussuunnittelu käynnissä

9.    Korutie 3, A-klinikka

8/2011 – 4/2012                    Sisäilmatutkimukset ja suunnittelu
6/2012 – 25.1.2013                Korjaustyöt
15.8.2013        lisätutkimukset tilattu
31.10.2013      suunnitelmat valmistuneet, kustannuslaskennassa

10.Myyrinkoti

20.8.2013        Tutkimukset tilattu
24.9.2013        Tutkimus valmistunut

11.Myyrmäen urheilutalo

Kuntosalin puku- ja pesuhuonetilat
8/11 – 12/11                          Tutkimukset
2012                                     Suunnittelu vko (16) –> 37/2012
27.9.2012                              Suunnittelu vaatii lisätutkimuksia
12/12 – 2/13                          Suunnittelu
14.3.2013 – 22.8.2013            Korjaukset
31.10.2013                            Muutama tila lisätyönä

12.Patotien päiväkoti

Oireilua pienten puolella
5/12                                     Tutkimukset valmiit
5.9.2012                               Suunnittelu valmis
27.9.2012 – 3.12.2012            Korjaustyöt
8/13 – 12/13                          Ryhmätilojen tiivistyskorjaus vesikaton korjauksen yhteydessä

13.Pähkinärinteen koulu

Epäily koulukuraattorin huoneessa
Tutkimukset valmistuvat 8/12
Tutkimusraportti valmistunut/JL
9.12.2013                              Kuraattorin tilan kunnostus
3.10.2012 – 21.1.2013            Lisätutkimus  muista tiloista
26.2.2013 – 20.8.2013            suunnittelu ja jatkoselvitykset
Kustannuslaskennassa, viivästynyt putkirikon takia kts. Alla
20.8.2013        putkirikko ja vesivahinko alakerrassa 07/13, kunnostus käynnissä
22.8.2013        sisäilmakorjaukset tehdään osin vesivauriokorjausten yhteydessä
aikataulu syyskuun puolessa välissä valmis
24.9.2013        Valmis viikko 40

14.Rajatorpan kalliosuoja

Kosteusvaurioituneet WC-tila rakenteet
Uudet WC-tilat rakennettava (AA/JR 8.6.2012)
8.6. – 2.11.2012                     Suunnittelu
7.11.2012 – 22.2.2013            Rakennuslupa
3/13 – 4/13                            Suunnittelu
31.10.2013                            Aloitus joulukuussa

15.Tammirinteen vast.ottokoti

22.8.2013        Tutkimuksia tilattu
31.10.2013      Tutkimukset valmistuneet

16.Uomarinteen koulu A-talo, pienempi koulurakennus

Tutkimukset 10-11/11, raportti valmistunut vko 12/12
Rakennuksesta luovutaan lähivuosina
2.11.2012                              Suunnitelmat valmistuvat vkolla 46/12
23.5.2013 – 22.8.2013            Korjaustyöt

17.Vantaanjoen koulu ( uudempi pysyvä rakennus)

Luokan 131 tiskipöydän alta tulee maakellarin haju
Tutkimukset 8/12 – 10/12
Suunnittelu valmis vko 22/12
27.9.2012 – 23.5.2013            Korjaustyöt

18.Variston koulu

37/12                                   Suunnittelu valmis vko 37 2012
40/12                                   Kustannusarvio valmis vko 40 2012
45/12                                   Tiiv.korjaukset alkaa vkolla 45 2012
3.10.2012 – 17.1.2013            Korjaustyöt

19.Vaskivuoren lukio

SALAOJAT
12.12.2012      Suunnittelu 12/12 – 1/13
24.4.2013        Ulkopuoliset työt osittain tehty ja jatkoa tutkitaan
31.10.2013      Työt jatkuu 2014
SISÄTILAT
17.1.2013 – 26.2.2013            Suunnittelu
18.4.2013 – 22.8.2013            Korjaustyöt
ILMANVAIHTO
23.5.2013        IV-nuohous ja säätö kesä 2013

20.Ylästön pk

22.8.2013        Tilattu tutkimuksia
31.10.2013      Tutkimuksia odotellaan

KESKI-VANTAA 21-38

21.Helsinge skola

Atk-luokan hajuongelmat
5.9.2012 – 17.1.2013              Suunnittelu
1.6.2013 – 18.9.2013              Korjaustyöt

22.Illenpihan pk

22.5.2013        tutkimuksia tulossa
20.8.2013        Tutkimukset tilattu.

23.Illenpuiston pk

22.5.2013        tutkimuksia tulossa
20.8.2013        Tutkimukset tilattu.

24.Ilolan koulu

Sisäilma
iltapäiväkerho ja luokkia, sekä keittiön iv
24.5. -20.9.                           Sisäilmatutkimus
3.10.2012 – 26.2.2013            Suunnittelu
22.8.2013                              Työt aloitetaan kattokorjausten valmistuttua
VESIKATTO
18.9.2013                              Työt aloitettu
31.10.2013                            Työt käynnissä, arvioitu valmistuminen viikolla 48

25.Jokiniemen koulu

Vanhan lukion kellaritilassa (iltapäiväkerhon tilat)
15.5.2012                              Tutkimukset
7.11.2012 – 21.11.2013          Suunnittelussa
3.6. – 1.11.2013                     Korjaustyöt
24.9.2013                              Lisätutkimuksia muissa tiloissa

26.Hiekkaharjun koulu

2.10.2012        kohdekäynti
7.11.2012 – 19.3.2013            Tutkimukset käynnistyy
22.8.2013        Suunnitelmat valmistumassa
25.4.2013        Pumppaamon uusiminen

27.Kielotie 11, Vantaan sosiaalitoimisto

Sisäilma, huoneet 383, 384 ja 385
11/12 – 4/13                          Tutkimukset ja suunnittelu
24.4.2013 – 22.8.2013            Korjaustyöt

28.Koivukoti , talo I

8/12 – 11/12                          Tutkimukset
12/12 – 2/13                          Suunnittelussa
13.3.2013 – 22.8.2013            Korjaustyöt

29.Orvokkitien koulu, talonmiehen asunto

9.1. – 11.3.2012                     Tutkimukset
22.8.2013                              Suunnitelmat valmiit
31.10.2012                            Toteutusta selvitetään

30.Ristipuron pk

22.8.2013        Tutkimus aloitettu

31.Peltolan koulu

5.3.2012                               Tutkimus valmis
5.9.2012 – 20.8.2013              Suunnittelu
31.10.2013                            Kustannusarvio tullut

32.Simonkoti

Kellarin lattian kosteus
14.3.2013        Suunnitelmat valmiit
24.4.2013        Kustannuslaskentaan
23.5.2013 –     Työt käynnissä
8/13 – 10/13    Tonttiviemärin kunnostus

33.Simonkylän koulu

8/12 – 21.1.2013                    Sisäilmatutkimukset valmistuneet
26.02.2013 – 20.8.2013          Suunnitelmat
31.10.2013                            Kustannusarvio vko 45

34.Tikkurilan uimahalli

1.2.2013 – 22.8.2013              Kosteusvauriokorjaukset / naisten pesutila
24.4.2013 -> 2014                 ulkopuolinen vedeneristys ja salaojitus

35.Urheilupuiston päiväkoti

5.9.2012         Sisäilmailmoitus
24.4.2013        Tutkimus valmistunut, ei toimenpiteitä

36.Varia Tennistie

22.5.2013 – 20.8.2013            Sisäilmatutkimukset
24.9.2013                              Suunnittelu tilattu

37.Veromäen koulu, päärak

22.8.2013        Sisäilmatutkimuksia tilattu

38.Viertolan koulu

27.9.2012                              Sisäilmasuunnitelmat valmiit vkolla 43/12
1.6.2013 – 12.8.2013              Korjaustyöt
31.10.2013                            Alustatilan puhdistus käynnistyy 31.10.2013

ITÄ-VANTAA 39-60

39.Ankkalammen päiväkoti

24.9.2013        Sisäilmatutkimukset tilattu

40.Hakunilanrinteen koulu

20.8. – 24.9.2013                   Sisäilmatutkimukset

41.Havukosken koulu

8/12                                     Sisäilmatutkimusraportti valmis
3.10.2012                             Katon osalta siirretään perusparannuksiin , muut korjaukseen
7.11.2012 – 27.2.2013            Korjaustyöt
6/13 – 8/13                            Lisätutkimukset ja suunnittelu
24.9.2013                              Suunnitelmat valmistuneet
31.10.2013                            Työt käynnissä tarkastuspiste vuoden vaihteessa.
Vesikaton paikkaukset käynnissä

42.Hepopuiston päiväkoti

24.4.2013        Lisätutkimuksia ja suunnittelu jatkuu
31.10.2013      Suunnittelu kesken

43.Hevoshaan koulu

4/12 – 8/12                            Sisäilmatutkimukset
7/13 -24.9.2013                     Korjaustyöt

44.Itä-Hakkilan koulu

3/12                                     Sisäilmatutkimus valmistunut 3/12
17.1.2013                              Suunnitelmat valmiit vko 4.
7/13 – 24.9.2013                    Korjaustyöt

45.Itä-Hakkilan päiväkoti, alatalo

27.9.2012                              Suunnittelu valmis vko 40
24.4.2013 – 22.8.2013            Vähäisiä kunnostuksia
Kohde puretaan uuden tieltä

46.Jokivarren koulu

2011-2012       Sisäilmakorjauksia luokassa 1205, 1206 ja ATK-luokassa
10/13 – 11/13  Sisäilmakorkjauksia 1305,1306

47.Korson asukaspuisto

Sisäilmaongelma leikkikenttärakennus
5.9.2012         Tutkimukset valmiit
7.11.2012        toteutus kesä 2013
24.9.2013        korjaustyöt valmiit

48.Korson koulu (ent ya)

Tutkimukset valmiit12/11
Uutta oireilua 8/12
22.1.2013        Tiivistyssuunnittelu valmis
27.2.2013 –     Korjaustyöt
31.10.2013      Valmis marraskuun puoleen väliin
20.8.2013        Lämmönjakopaketti uusiminen

49.Korson päiväkoti

3.10.2012        sisäilma oireilua
7.11.2012        seurannassa
1/13 – 8/13      Tutkimukset, suunnittelu ja kustannuslaskenta
24.9.2013 –     Korjaustyöt

50.Kulomäen koulu (päärakennus)

5.9.2012         Tutkimus, suunnittelu ja kustannuslaskenta valmis
24.9.2013        Aloitus viivästyy koulun pyynnöstä

51.Kuusikon koulu

8/12               oireilua, tutkimukset aloitettu
21.1.2013        tutkimukset valmistuneet, menossa suunnitteluun
24.4.2013        Tiivistyssuunnittelu valmis vko 21
18.9.2013        Kustannusarvio valmis
31.10.2013      Työt alkamassa

52.Latupuiston päiväkoti

20.8.2013        Kohteessa käyty ja tulossa tutkimuksia
24.9.2013        Tutkimuksia tilattu
31.10.2013      Tuloksia odotellaan

53.Leppäkorven koulu

Sisäilmaongelmia
4/12                                     Tutkimukset valmiit
5.9.2012 – 27.2.2013              Korjaustyöt

54.Mikkolan koulu (Vega)

15.6.2013                              Mittaustulokset
24.4.2013 – 22.8.2013            Tiivistyskorjaukset 5 luokkaa

55.Näätäpuiston päiväkoti

24.9.2013 – 31.10.2013          Tutkimukset valmistuneet

56.Paimenentien vammaisten päivätoimintakeskus

Paimenentie 1
2/12               Sisäilman laatua selvitetään
9/12 – 9/13      Tutkimukset ja suunnittelu

57.Päiväkummun koulu/ Päiväkummun hammashoitola

10.7.2012                              Ongelmia myös koulutiloissa, tutkimusraportit saatu
5.9.2012 – 21.1.2013              Suunnittelu
6/13 – 8/13                            Korjaustyöt

58.Saturnuksen pk

22.1.2013        Yhden huoneen tiivistys
1.9.2013         Korjaustyöt

59.Sotungin koulu

Näytteet 10/2011
3.10.2012        Suunnitelmat viikko 41
2.11.2012        Työt laskennassa, vko 46-47
6/13 – 8/13      Korjaustyöt

60.Tarhapuiston päiväkoti

9/12 – 2/13      Kosteusvauriokorjaukset

61.Vierumäen koulu

5/12               Oireilua
6/12 – 11/12    tutkimukset tilattu 6/12

Vaula Norrena

Vihreä kuntapoliitikko, semiootikko, yrittäjä, koirankävelyttäjä, kierrätyskirjaston hoitaja, metsän omistaja, luonnon rakastaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Next Post

Onko tietoa koulujen remonteista?

to syys 11 , 2014
Nyt pyydän apua joukkoistamisella. Voisitteko kertoa, missä kaikissa Vantaan kouluissa ja päiväkodeissa on jouduttu tekemään kosteusremonttia pian suuren peruskorjauksen tai uudisrakentamisen jälkeen? Esim. muutaman vuoden päästä? Liittyvätkö useimmat kosteusremontit juuri märän betonin päälle asennettuihin muovimattoihin? Joissa märässä muhivat mattoliimat alkavat erittää kaasuja, jotka aiheuttavat ihmisten sairastelua. Isoihin yllätysremontteihein on jouduttu äkisti mm. Havukosken koulussa, Kanniston vain kolme vuotta vanhassa koulussa sekä Kartanonkosken niinikään uudehkossa koulussa. Havukosella pääsyy oli reikäinen katto, Kannistossa ja Kartanonkoskella läpimärkä betoni. Olen kuullut, että vastaavia kosteusremontteja on […]
Parakkikoulu

Kiinnostaako?

Kerro kaverillekin :)

RSS
Tilaa blogi
Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
LinkedIn
Share