Koulujen kunnosta on kysytty

5

kukko-aapis Sain postia tuohtuneelta kuntalaiselta: Miksi ette ole opetuslautakunnassa selvittäneet niiden koulujen kuntoa, joihin oppilaita ollaan siirtämässä?
Vastasin hänelle näin:
Tiedätkö, pyysin jo maalis-huhtikuussa 2013 opetuslautakunnassa selvitystä kaikkien vantaalaisten koulujen sisäilmatilanteesta. Puoli vuotta ennen tulevia tilantehostuspäätöksiä.

Minulle vastattiin, että kattavaa selvitystä on mahdoton antaa.
Sanoin, että tuokaa sitten suurpiirteinen selvitys: missä kouluissa on viimeisen 10 vuoden aikana ollut sisäilmaongelmia ja miten ne on korjattu. Liian suuritöistä, antoivat ymmärtää.
Sanoin: tuokaa edes viimeisen parin vuoden ajalta kaikkein ilmeisimmät tapaukset: millaisia kosteusongelmia ja miten korjattu, ja mikä tilanne tällä hetkellä.
(Tämä oli niinkuin hiiri, joka kissalle takkia ompeli)
Hyvä on, jonkinlainen selvitys luvattiin.
Selvitys tuotiin oplaan elokuussa vai oliko syyskuussa 2013, vähän ennen tilantehsotuspäätöksiä. Ulla Lignell – niminen henkilö esittti kalvot sisäilmatilanteesta, varsin yleisluontoiset. Yhtään koulua ei siinä käyty läpi nimeltä.
Kun pyysin puheenvuoroa kysyäkseni Ulla Lignelliltä tarkentavia tietoja eri kouluista, oplan pj. ei antanut puheenvuoroa, vaan käski kysymään asiani sähköpostilla¨.  Kysyin sähköpostilla, Ulla Lignell ei vastannut.
Kun kysyin uudestaan, hänen esimiehensä Nikulainen vastasi, että vastausta ei anneta, koska asia on jo selostettu kattavasti oplan kokouksessa.
Aloin sitten selvittelemään asioita muita reittejä. Sain selville – paljolti vanhempainyhdistysten avulla – että huonokuntoisia kouluja on paljon, niiden joukossa juuri niitä kouluja joihin lapset tulisi siirtää.
026
Sain käsiini mm. listan peruskorjaustarpeisista Vantaan kouluista, joita oli 15 kpl vuonna 2011. (lista alimpana tässä)
Tämä lista olisi ollut asiallista tuoda oplaan, kun koulujen kuntoa siellä kerran oli syksyn mittaan eri tilaisuuksissa arvuuteltu. Ei tuotu. Ehkä lista oli jo unohdettu, kun TVO:n yhteydessä päätettiin panna kaikki peruskorjaukset jäihin ja tehdä vain pikkukorjauksia.
Nyt oplan kokouksessa 15.10.2013 referoin listaa ääneen kaikille läsnäolijoille, joten kyllä he viimeistään siinä kohtaa saivat tiedon, että ainakin 14 koulua on peruskorjaustarpeessa, suurin osa juuri vakavien kosteusvaurioiden takia.
Siitä huolimatta he eivät kannattaneet esitystämme, että Vantaalla laaditaan perusteellinen kouluverkkoselvitys, joka ottaa huomioon myös koulujen kunnot sekä koulujen laadulliset tekijät.
Esitys luettavana täällä: http://www.vavi.fi/2013/10/15/laaja-kouluverkkoselvitys-toteutettava-ennen-koulujen-lakkautuspaatoksia/
Kumma kyllä, ruotsinkielisellä puolella vastaava kouluverkkoselvitys on jo meneillään. Miksei suomenkieliselle puolelle sitä voida tehdä?
Ystävällisesti,
Vaula Norrena  p. 041-5105636
oplan jäsen, kaupunginvaltuutettu (vihr)
pulpetti
Vantaa koulujen peruskorjaushankkeet  2010- 2011
Vantaan kaupungista on jätetty 16 hanke-esitystä, joista yksi: Jokiniemen koulun peruskorjaus on aiemmin sisältynyt OKM:n rahoitussuunnitelmaan vuodelle 2013, mutta on hakemuksessa suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2015. Muut 15 hanketta aloitusvuoden mukaisessa järjestyksessä ovat:
1. Tuomelan koulun peruskorjaus
2. Kivimäen koulun peruskorjaus
3. Korson koulun entisen lukiorakennuksen osittainen peruskorjaus
4. Länsimäen yhtenäiskoulun laajennus ja osittainen peruskorjaus
5. Korson koulun entisen yläkoulurakennuksen osittainen peruskorjaus
6. Uomarinteen koulun laajennus (korvaa home- ja kosteusvaurioista kärsivät tilat)
7. Hakunilanrinteen koulun liikuntasalirakennuksen peruskorjaus
8. Aurinkokiven yhtenäiskoulun uudisrakennuksen 1-vaihe
9. Rajatorpan koulun peruskorjaus
10. Kulomäen koulun peruskorjaus
11. Pähkinärinteen koulun peruskorjaus
12. Rajatorpan koulun peruskorjauksen 2-vaihe/vanha koulu
13. Västersundom skola, peruskorjaus
14. Kuusikon koulun peruskorjaus
15. Rajatorpan koulun Variston opetuspisteen peruskorjaus
 
Vantaan kaupungin oma kiireellisyysjärjestys:
Vuosi 2013: Tuomelan koulu, Kivimäen koulu, Korson koulu
Vuosi 2014: Länsimäen koulu, Korson koulu, Uomarinteen koulu, Hakunilanrinteen koulu
Vuosi 2015: Aurinkokiven koulu, Jokiniemen koulu (on jo rahoitussuunnitelmassa), Rajatorpan koulu, Kulomäen koulu
Vuosi 2016: Pähkinärinteen koulu, Rajatorpan koulu, Västersundom skola, Kuusikon koulu, Variston koulu (on Rajatorpan koulun opetuspiste)
Tuomelan ala-aste on valmistunut 1931, sen toinen vaihe 1957 ja liikuntatilat käsittävä lisärakennus 1988. Vuosien mittaan on tehty erilaisia muutos- ja korjaustöitä ja mm. asunnot on yhtä lukuun ottamatta otettu opetuskäyttöön. Nyt koulu on täydellisen peruskorjauksen tarpeessa. Lisäksi Myyrmäen alueen oppilasmäärä on uusimpien ennusteiden mukaan kasvussa. Koulussa on nyt 191 oppilasta, peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen sinne voitaisiin sijoittaa 45 oppilasta enemmän. Hanke on suunniteltu aloitettavan 2013.
Kivimäen koulu on 389 oppilaan ala-asteen koulu, joista 94 erityisoppilasta. Peruskorjauksen jälkeen tiloihin voidaan sijoittaa 672 oppilasta ja vastaanottaa Myyrmäen kasvavaa oppilasmäärää. Rakennus on valmistunut 1977 ja koulua on laajennettu vuonna 2003. Samalla teknisen työn tilat on korjattu. Koulussa on usean vuoden ajan esiintynyt oireilua sisäilmaongelmien takia, minkä vuoksi on korjattu kosteusongelmia ja tiivistetty rakenteita saamatta kuitenkaan tilannetta hallintaan. Hankkeessa on tarkoitus peruskorjata oppilaitos ja tehdä toimivuutta parantavia tilamuutoksia. Se on yhteishanke sosiaalitoimen kanssa (hammashoitola ja neuvola, jotka toimivat koulurakennuksessa) ja on tarkoitus aloittaa vuonna 2013. Tarveselvitys-hankesuunnitelman mukaan peruskorjaus on kiireellinen.
Korson koulu on yläluokkien koulu, jossa on nyt 505 oppilasta. Korson oppilasmäärä on kasvussa ja peruskorjauksen myötä ala- ja yläluokille sekä erityisopetukseen voitaisiin ottaa yhteensä 590 oppilasta. Korjattava rakennus on valmistunut 1970 ja siihen on tehty osittainen peruskorjaus 10-15 vuotta sitten. Nyt on tarkoitus rakentaa koneellinen ilmastointi ja tehdä rakenteellisia korjaustoimenpiteitä sekä vähäisiä tilamuutoksia. Hanke on tarkoitus aloittaa 2013, liikuntasalin kosteusvauriokorjaukset jo vuonna 2012.
 
Länsimäen yhtenäiskoulu. Länsimäen koulun laajennus korvaa aiemmin suunnitellun Pallastunturintien opetuspisteen peruskorjauksen, jossa oli mittavia sisäilmaongelmia. Länsimäen koulussa on nyt 615 oppilasta, joista osa erityisopetuksessa ja esiopetuksessa. Hanke on tarkoitus käynnistää vuonna 2013.
Uomarinteen koulu on 185 oppilaan ala-asteen koulu. Se on alueellaan erityisopetuksen osaamiskeskus, jossa annetaan EHA1 ja EHA2 -opetusta, valmentavaa opetusta ja harjaantumisopetusta sekä monikulttuurista esiopetusta. Koulussa toimii myös kielikylpy- ja musiikkiluokat. Rakennukset ovat valmistuneet 1974. Pääkoulun peruskorjaus valmistui 2009. Laajennus korvaa pienemmän rakennuksen, jonka jälkeen kaikki oppilaat tulevat samaan rakennukseen, mikä parantaa toimintaedellytyksiä. Hanke on tarkoitus käynnistää 2014.
 
Hakunilanrinteen koulussa on 853 oppilasta 1-9 luokilla ja esikoulussa. Hankkeessa on tarkoitus peruskorjata vuodelta 1975 peräisin oleva alakoulun liikuntasali, jota käyttää myös Hakunilan yläkoulu. Se on tarkoitus käynnistää vuonna 2014.
Aurinkokiven koulun (ent. Asemanseudun koulu ja päiväkoti ja Kivistön äitiys- ja lastenneuvola) uudisrakennus tulee Marja-Vantaan uuteen kaupunginosaan. Uudisrakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2014. Alaluokkien opetusta ja erityisopetusta antavan koulun oppilasmääräksi on mitoitettu 525 oppilasta. Rakennuksen valmistuttua Kivistön heikkokuntoisesta koulusta luovutaan.
Samaan rakennukseen sijoittuvat myös päiväkoti ja neuvola- ja musiikkileikkikoulutiloja. Tarveselvityksen mukaan koulun tulee olla valmis vuonna 2015.
Rajatorpan kouluun kuuluu 4 eri rakennusta: pääkoulu (vuodelta 1948), vanha koulu (vuodelta 1964), paviljonkikoulu (vuodelta 1983) ja Variston opetuspiste (vuodelta 1981). Peruskorjauksen myötä rakennuksiin saadaan tilat yhteensä 450 alakoulun oppilaalle, tällä hetkellä oppilaita on 314. Rajatorpan kouluun on tarkoitus sijoittaa osa Myyrmäen alueen ennustetusta oppilasmäärän kasvusta.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa peruskorjataan pääkoulu vuosina 2015-2016, toisessa vaiheessa peruskorjataan vanha koulu vuonna 2016. Variston opetuspisteen peruskorjaus toteutetaan vuosina 2016-2017.
Kulomäen koulu on 150 oppilaan 1-5-luokkien koulu, joka on rakennettu 1981. Lisätiloina on kaksi paviljonkirakennusta, joista toinen rakennettu 1983 ja toinen siirretty tontille 2002. Vuonna 2007 tehdyn LVIRS-kartoituksen mukaan erityisesti talotekniikka on käyttöikänsä lopulla. Peruskorjaus on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2015-2016.
Pähkinärinteen koulu on alaluokkien koulu, jossa on nyt 395 oppilasta ja jonne peruskorjauksen jälkeen voidaan sijoittaa 470 oppilasta, joista 20 erityisopetukseen. Koulu on valmistunut vuonna 1981 ja sen monissa tiloissa on kosteus- ja sisäilmaongelmia. Vuonna 2007 tehdyssä ilmanvaihtoselvityksessä havaittiin ilmanvaihtokoneiden olevan erittäin huonossa kunnossa. Pähkinärinne on Myyrmäen alueen kasvualueita ja oppilasmäärän ennustetaan kasvavan. Hanke on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2015.
Västersundoms skola on 110 oppilaalle mitoitettu alaluokkien koulu, joka sijoittuu neljään eri rakennukseen. Vanhin, pääkoulu, on valmistunut jo 1899 ja peruskorjattu 1988. Lisäksi on 1953 valmistunut ruokalarakennus, 1987 valmistunut lisärakennus ja 1999 valmistunut paviljonki. Peruskorjaushanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2016-2017.
Kuusikon koulussa on 300 ala-asteen oppilasta. Se rakennettiin 1-sarjaiseksi alakouluksi vuonna 1963 ja vuonna 1986 se laajennettiin 2-sarjaiseksi. Vanhan osan peruskorjaus valmistui 1988. Kasvavaa oppilasmäärää varten rakennettiin vuonna 2004 väliaikainen paviljonkirakennus, joka muutettiin varhaiskasvatuksen tilaksi vuonna 2010. Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus on tehty vuonna 2010 ja sen mukaan ilmanvaihtokoneet ovat välttävässä kunnossa. Koulun peruskorjaus on tarkoitus aloittaa vuonna 2015.
 
 

Vaula Norrena

Vihreä kuntapoliitikko, semiootikko, yrittäjä, koirankävelyttäjä, kierrätyskirjaston hoitaja, metsän omistaja, luonnon rakastaja

5 thoughts on “Koulujen kunnosta on kysytty

  1. Kiitos Vaula hyvästä kirjoituksesta ja rohkeudesta tuoda asia esiin.
    Onko tästä tulkittavissa, että ruotsinkielisellä puolella ollaan kiinnostuneempia lasten terveellisestä oppimisympäristöstä?
    Ikävä kyllä vaikuttaa myös siltä, että opetustoimessa halutaan lakaista terveysongelmat maton alle.

  2. Wilmassa on kutsu 23.10. Kaupungin järjestämään tilaisuuteen jonka aiheena koulujen ja päiväkotien sisäilma. Sinne vaan sitten kaikki 😉

  3. Kiitos tämänkin esiin nostosta, Vaula. Kuten kaikki hyvin huomaavat, että lakkauttamislistalla oleva Hevoshaan koulu ei ole missään listassa – ja syy on se, ettei siellä ole sisäilmaongelmia eikä muitakaan todettuja rakenteellisia ongelmia. Peruskorjausta ei olisi tulossa vielä seuraavaan kymmeneen vuoteen. Vantaan kaupunki on myymässä ties mille grynderille täysin terveen koulun tonttia. Tämä on Vantaan kaupungilta tuhlaamista.

  4. Kaivoin virkamiehiltä soittelemalla kuntokartoituksia. Ammattimaisesti tehtyjä. Kuitenkaan kovin monesta koulusta niitä ei ole tehty. Ja ne mitä on tehty, olivat kurjaa luettavaa: kaikissa kosteus- ja sisäilmaongelmia.

  5. Hei, huomiona kaikille jotka tuota listaa katsovat että siinä ei oteta kantaa koulujen sisäilmatilanteeseen. Tuomelassahan ei näitä sisäilmaongelmia ole. Lisäksi Tuomela on kuntokartoituksen mukaan suurimmalta osin tyydyttävässä kunnossa (Lemminkäisen tekemän kuntokartoituksen asteikko on: Uutta vastaava – Tyydyttävä – Välttävä – Huonokuntoinen heti korjausta vaativa) eli niin hyvässä kunnossa kuin vanha, ei uutta vastaava rakennus voi olla. Miksiköhän Tuomela on listan ensimmäinen? Ja miksiköhän perusparannus hankesuunnitelmassa lähes kaikki suunnitellaan pistettäväksi uuttakin uudemmaksi mikä ei vastaa kuntokartoitusta eikä tue kestävän kehityksen henkeä eikä Vantaan säästötavoitteita. Koulun opejen, oppilaiden ja vanhempien mukaan mikään ei myöskään tarvitse välitöntä korjausta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Next Post

Kysymys kaupunginjohtajalle

ti loka 22 , 2013
Eilen Vantaan valtuuston budjetti-infossa sai esittää kysymyksiä kaupungin budjetista vuodelle 2014 ja  taloussuunnitelmasta 2014-2017. Odotin kuusi tuntia, että pääsin esittämään sen tärkeimmän kysymyksen, Vantaan velanotosta ja veroprosentista. Kysyin näin: Vantaan strategiassa sitovana tavoitteena on velkaantumiskehitys hallintaan. Miten jatkuva lisävelanotto vielä vuoden 2016 jälkeenkin, nyt jo 5228 e/vantaalainen, voi olla velkaantumiskehityksen hallintaa? Näyttää siltä, että Vantaan lisävelanotto investointeja varten ei lopu koskaan. Ensi vuonna lisävelkaa otetaan 140 miljoonaa euroa. Velkojen korot ovat nyt 20 miljoonaa, ja lisävelanotolla ne nousevat 40-55  miljoonaan […]

Kiinnostaako?

Kerro kaverillekin :)

RSS
Tilaa blogi
Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
LinkedIn
Share