Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloitteeseen ei aina tule myönteistä vastausta heti.
Kuitenkin aloitteen asia voidaan ottaa seuraavan vuoden budjettineuvotteluihin ja saada se sillä tavoin läpi.
Tai kun asia on hautunut virkamiesten päässä, he lähtevät edistämään hyvää aloitetta, vaikka olisivat ensin vastanneet penseähkösti.
Tekemäni aloitteet ovat menestyneet lopulta hyvin.

Vaulan valtuustoaloitteita:

Poikia Mikkolan ostarilla Vantaa
Poikia Mikkolan ostarilla Vantaa

Valtuustoaloite: Asukastila Mikkolaan säästää 80.000 euroa vuodessa
12.11.2018
Vastaus: Valtuuston kokous 04.03.2019
Tulos: Virkamiehet lähtivät edistämään asiaa ja valmistelivat asukastilan Mikkolan ostarille, se avataan kesällä tai syksyllä 2019.

Valtuustoaloite: Kesätyöseteli jokaiselle Vantaan 9-luokkalaiselle
06.03.2017 Vaula Norrena
Vastaus: valtuuston kokous 25.9.2017 pöytäkirja ja keskustelussa
Tulos:  Kaupunginhallitus päätti 07.01.2019. että Vantaan kaikille 9-luokkalaisille jaetaan 300 euron kesätyöseteli koulussa sekä 1000 kpl kesätyöseteleitä jaetaan Vantaa-infoissa niille alle 19-vuotiaille, jotka eivät saa seteliä koulusta.
Kesätyöseteli kaikille 15-16-vuotiaille Vantaalla 
Kesätyöseteli Helsinki kuva
Valtuustoaloite pienten liiketilojen kauppahalleista  tai kauppakäytävistä
23.1.2017   Vaula Norrena.
Vastaus: valtuuston kokous 25.9.2017 pöytäkirja ja keskustelussaPÖHINÄÄ, Vantaa! PÖHINÄÄ!
Tulos: Asiaa harkitaan elinvoimaohjelmassa. Myös kaupunginjohtaja ilmaissut toiveen saada kauppahalli Vantaalle.

Matkalautta piirustus Vaula 1970
Valtuustoaloite: Koulujen retkikyydit maksuttomiksi HSL-alueella
08.05.2017  Vaula Norrena
Tulos: HSL hallitus päätti 17.10.2018 että koululaisryhmien retkikyydit tulevat maksuttomiksi 2019 alkaen arkisin klo 09-15.
Putkivuoto koulussa
Valtuustoaloite sisäilmasairaille sopivien koulutilojen saamiseksi eri puolille Vantaata  12.12.2016  Vaula Norrena.     Vastaus:  Kaupunginhallituksen pöytäkirja 6.2.2017
Palautettu valmisteluun kaupunginvaltuustossa 6.3.2017 kaikkien ryhmien kannattamana: Parempi vastaus vaaditaan.
Tulos: Vuoden 2019 budjettiin saatiin neuvotteluissa määräraha 80.000 euroa yhden puhdasilmapaviljongin hankintaan, toiminnassa syksystä 2019 alkaen.

Valtuustoaloite rakentamisen ylijäämämaiden hyödyntämisestä meluesteiden rakentamisessa
20.6.2016  Vaula Norrena ja Sirpa Kauppinen.   Vastaus: Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 12.12.2016
Tulos: Asia otettiin Vantaan resurssiviisauden tiesuunnitelmaan toimenpiteenä, joka edistää ympäristöviisautta.
Meluesteet Hakunila 2016
Valtuustoaloite vanhojen tietokoneiden kierrättämiseksi vähävaraisten käyttöön  7.3.2016
Vaula Norrena.  Vastaus:   Kaupunginvaltuuston pöytäkirja  23.1.2017
Tulos: Vanhat tietokoneet on käytännössä alettu kierrättää päiväkoteihin, nuorten työpajoihin jne.
Hämeenkylän koulu liikuntasali
Valtuustoaloite Länsi-Vantaan liikuntapaikkojen turvaamiseksi
25.1.2016
Vaula Norrena ja Sirpa Kauppinen.  Vastaus: Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 18.4.2016
Tulos: Hämeenkylän koulun rakentamisen yhteydessä päätettiin rakentaa 1500 m2 liikuntahalli, joka kaksinkertaistaa koulun liikuntatilan ja antaa seudun liikuntaseuroille hyvät tilat harjoitteluun.

Valtuustoaloite: Vaasan mallin kokeilu vanhustenhoidossa ja omaishoidossa
                              15.11.2015 Vaula Norrena ja Ulla Sajaniemi.
Vastaus: Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 2016.
Tulos: Malli otettu käyttöön Vantaalla.

  Tuomelan koulu Vantaa 2013
Valtuustoaloite  Hevoshaan ja Tuomelan koulurakennusten ja tonttien hyödyntämisestä  kaupungin omaisuutena.  
21.9.2015 Vaula Norrena ja Ulla Sajaniemi. Vastaus: Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 2016
Tulos: Ajan mittaan havaittiin, että Hakunilassa tarvitaan y-tontteja tuleville kouluille ja päiväkodeille. Hevoshaan koulun tontissa säilytettiin mahdollisuus Y-tonttiin kaupunginhallituksen päätöksellä 2018.
Tuomelan koulurakennus päätettiin pitää koulukäytössä sisäilmaongelmaisten lähikoulujen väistötilana ainakin vuoteen 2021 asti.

Tavitie ajokielto liikennemerkki
Valtuustoaloite: Koulutien turvallisuus kuntoon Ullantiellä ja Pirjonpolulla
15.12.2014  Vaula Norrena   Vastaus: Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 24.8.2015
Tulos: Ullantien korjaus ja pyörätien rakennus otettiin kuntatekniikan rakennusohjelmaan ja toteutettiin 2016- 2017.
Valtuustoaloite: Koulutien turvallisuus kuntoon Tavitiellä
Huhtikuu 2013 Vaula Norrena: vastaus Kaupunginvaltuuston pöytäkirja tammikuu 2014.
Tulos: Tavitien perusparannus ja pyörätien rakentaminen otettiin kuntatekniikan rakennusohjelmaan. Vuonna 2019 Tavitien remontti käynnistyi.

Kerro kaverillekin :)

RSS
Tilaa blogi
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Instagram
LinkedIn